Wat doet WEIJERS ADVOCATUUR

Het kantoor richt zich in het bijzonder op Strafrecht in brede zin,  zowel ten aanzien van volwassenen als van jeugdigen. 

Het kantoor staat géén benadeelden c.q. slachtoffers van strafbare feiten bij.

Met ingang van januari 2022 is Weijers Advocatuur niet langer aangesloten bij de regionale strafpiketregeling, noch voor volwassen, noch voor jeugdige aangehouden verdachten. 


Weijers Advocatuur is daarnaast  werkzaam op de rechtsgebied: 

  • Psychiatrisch patiëntenrecht  - Wet Wvggz  en Wzd    

Weijers Advocatuur heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

    Strafrecht 

  1. Algemeen
  2. Jeugdstrafrecht


    Psychiatrisch Patiëntenrecht

Deze registratie verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


 Wat kost WEIJERS ADVOCATUUR

Het kantoor biedt vrijwel uitsluitend rechtshulp op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp.

Bij het doen van een beroep op gefinancierde rechtshulp dient rekening te worden gehouden met een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt opgelegd. In strafrecht-procedures bedraagt deze eigen bijdrage - afhankelijk van het inkomen - met ingang van 2022 tenminste € 156,00.

Nadat de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage heeft vastgesteld, wordt een nota verzonden. Deze nota moet aan de advocaat worden betaald. Uitsluitend in overleg kan hiervoor een regeling wordt getroffen of - in bijzondere gevallen - van betaling van de eigen bijdrage worden afgezien. 

Overigens bestaat de mogelijkheid van een eerste gratis gesprek om te bezien of het kantoor iets kan betekenen in het kader van een specifiek probleem of vraag. Een afspraak kan telefonisch of per e-mail worden gemaakt. 

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp zal in beginsel op basis van het uurtarief van €125,- per uur, exclusief BTW (21%), worden gedeclareerd. Doorgaans wordt echter een vast tarief voor de behandeling van een zaak afgesproken, vergelijkbaar met de voor vergelijkbare zaken gangbare vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand.