AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door Weijers Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Weijers Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

DERDENGELDEN

Weijers Advocatuur is niet aangesloten bij een Stichting Beheer Derdengelden; dat houdt in dat Weijers Advocatuur géén derdengelden kan ontvangen (artikel 7.4 lid 2 Voda).

PRIVACY EN GEGEVENS

Weijers Advocatuur verzamelt, verwerkt en deelt in verband met haar dienstverlening bepaalde persoonsgegevens. Om welke gegevens het gaat, waar deze gegevens voor worden gebruikt en wat ermee wordt gedaan, wordt beschreven in de Weijers Advocatuur Privacyverklaring.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

Weijers Advocatuur is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 59024569. 

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Weijers Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 

 LINKS

Raad voor Rechtsbijstand         

Juridisch Loket          

Rechtspraak                     

Raad voor Kinderbescherming    

Advocatenorde


           

Weijers Advocatuur is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen a